Parafia katolicka

Podstrony:

 1. Kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

W lutym 1919 roku świątynia prawosławna została wyświęcona na kościół rzymsko-katolicki (parafię erygował ks. bp Marian Fulman).

Przed wyświęceniem cerkwi na kościół rzymsko-katolicki parafianie należeli administracyjnie do parafii łacińskiej w Puszczy Solskiej (obecnie św. Marii Magdaleny w Biłgoraju).

Parafia jest pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła, a przynależy do dekanatu Biłgoraj Południe.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się cmentarz przykościelny, dawniej przycerkiewny, w którego centralnym miejscu jest figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej umieszczona w basenie wodnym. (Małopolska Północno-Wschodnia T. Glinka, A. Walenciak, P. Walenciak). 

Obecnie figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej umieszczona jest na postumencie (fotografia powyżej).

 

Pierwszym proboszczem parafii rzymsko-katolickiej był ks. Kazimierz Wojtan.

Urząd ten piastowali następujący księża:

 1. ks. Kaziemierz Wojtan (lata 1919-1923)
 2. ks. Jan Walniczek (lata 1923-1926)
 3. ks. Jan Ołdak (lata 1926-1932)
 4. ks. Mikołaj Kostrzewa (1932-1940)
 5. ks. Ludwik Olechowski (1940-1944)
 6. ks. Stefan Zawadzki (1944-1946)
 7. ks. Antoni Bojko (1946-1947)
 8. ks. Stanisław Dryk (1947-1968)
 9. ks. Witold Mazurkiewicz (1968-1974)
 10. ks. Stanisław Demidowicz (1974-1980)
 11. ks. kan. Aleksander Bizior (1980-1994)
 12. ks. kan. Zdzisław Leśnowolski (1994-2000)
 13. ks. Jan Pysz (od 2000 administrator, 2014-2018 proboszcz)
 14. ks. Adam Sobczak (2018-)

Pierwszym wikariuszem był ks. Mariusz Molenda (2004-2010). Pozostali wikariusze to: ks. Paweł Zubrzycki (2010-2013), ks. Daniel Pachla (2013-2014), ks. Łukasz Krzaczkowski (2014-2016). W chwili obecnej wikariuszem jest ks. Adrian Borowczyk (od 2016r.).

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii:

 • ks. Wiesław Pudło z Majdanu Starego,
 • ks. Mariusz Skubis – z Rogali,
 • o. Zenon Kapka ze Smólska, kapucyn, misjonarz w Afryce,
 • Krystyna Blicharz z Majdanu Starego – s. Justyna – serafitka,
 • Helena Dziduch z Majdanu Starego – s. Maria – służebniczka starowiejska,
 • Wanda Budzyńska z Rogali – s. Łucja – nazaretanka,
 • Teresa Pawełko z Rogali – s. Honorata – serafitka
 • Maria Wardach ze Smólska – s.Barbara, nazaretanka,
 • Helena Kusiak z Lipowca Dużego – s. Agata – Zgromadzenie Najświętszego Serca Maryi

 

Dzisiejsza świątynia została wzniesiona w stylu bizantyjsko-rosyjskim. Jest to kościół drewniany – jednonawowy – z trzema ołtarzami drewnianymi. W ołtarzu głównym jest obraz Matki Bożej, ołtarz boczny po lewej stronie – św. Franciszka, a po prawej – św. Mikołaja. Przy prezbiterium znajduje się zakrystia, a przy nawie – kruchta, nad nawą jest wieża. W sąsiedztwie kościoła znajduje się cmentarz przykościelny, dawniej przycerkiewny, w którego centralnym miejscu jest figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej umieszczona w basenie wodnym. (Małopolska Północno-Wschodnia T. Glinka, A. Walenciak, P. Walenciak). J. Górak w pracy „Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim”, o naszej świątyni pisze tak: „Cerkiew w Majdanie Starym jest największa z istniejących cerkwi na Zamojszczyźnie, a być może w Polsce. liczy 31,76 m długości. Pomimo że została zbudowana w pocz. XX w. jej orientacja, trójdzielność, drzwi na północnej i południowej ścianie nawy nawiązują do bardzo starych tradycji budownictwa wschodniochrześcijanskiego (Podziękowania dla Wazdar-a).

W latach 80-tych XX w. powstał dom parafialny:

A w ostatnich latach przed domem parafialnym ustawiona została klimatyczna kapliczka

Na terenie parafii mamy dwie kaplice:

 1. Kaplica drewniana, na cmentarzu grzebalnym w Majdanie Starym, przeniesiona z Majdanu Nowego, obecnie spełnia funkcje kaplicy cmentarnej.

 

2. Kaplica drewniana, jednonawowa, w stylu góralskim – w Lipowcu Dużym pod wezwaniem błogosławionej Jadwigi Królowej, wybudowana w 1982 r. Odpust w niedzielę po 17 lipca (bł. Jadwigi Królowej)

 

Podaję skład Rady Parafialnej z lipca 2000r.

 • Majdan Stary (Stanisław Skwarek, Henryk Wrębiak)
 • Majdan Nowy (Feliks Wryszcz, Józef Dziduch, Ryszard Kuceł)
 • Rogale (Stanisław Kłos, Stanisław Adamek)
 • Smólsko Duże (Franciszek Luchowski, Tadeusz Rak)
 • Lipowiec Duży (Edward Dudek, Jan Maciocha, Jan Bździuch)
 • Lipowiec Mały (Tadeusz Rybak)
 • Markowicze Cegielnia (Edward Blicharz)
 • Zanie-Zynie (Marian Blicharz)

 

Komentarze

Możliwość komentowania została zablokowana.