STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY KATOLICKIEJ

Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej powstało z inicjatywy ks. Mikołaja Kostrzewy. Jak wynika z nazwy była to organizacja skupiająca młodzież i prowadząca działalność kulturalno-oświatową oraz artystyczną (w stowarzyszeniu tym działał zespół teatralny – który wystawiał po kilka sztuk rocznie! – podobnie jak drugi zespół teatralny – który w tym samym czasie działał w Majdanie a prowadziła go inna organizacja młodzieżowa: Koło Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”. Rywalizacja pomiędzy oboma organizacjami wychodziła na dobre mieszkańcom wioski gdyż obie organizacje prześcigały się wzajemnie w organizowaniu imprez okolicznościowych oraz samokształceniowych). Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej cieszyło się dużym poparciem rodziny Giezgiesów – którzy nawet udostępnili miejsca na czytelnię i bibliotekę w dworku Klucza Księżpolskiego.

Prenumerowane były czasopisma (najbardziej poczytne były w tych czasach „Wici” i „Rycerz Niepokalanej”).

Komentarze

Możliwość komentowania została zablokowana.