Powrót na stronę głównąWstępInformacje historyczne o MajdanieZabytki MajdanuOchotnicza Straż Pożarna w Majdanie StarymMAJDAN STARY NA HISTORYCZNYCH FOTOGRAFIACHWPISZ SIĘ DO KSIEGI GOŚCISpecjalne podziękowania dlaNapisz do właściciela strony


STRONA MAJDANU STAREGO I NOWEGO
Koło Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici"


Koło Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej "Wici" zostało założone w roku 1935. Była to organizacja zrzeszająca młodzież i liczyła ok. 40 członków. Prezesem Kola został wybrany Jan Demko. Koło prowadziło działalność kulturalno-oświatową. W Kole "Wici" działał zespól teatralny, a także orkiestra. Działalność artystyczną Koło prowadziło nie tylko w rodzinnej miejscowości - były organizowane także wyjazdowe sesje. Własna spółdzielnia założona przez członków także przynosiła dochody które obok zysków z przedstawień przeznaczano głownie na potrzeby własne. Kupowano książki, rekwizyty, prenumerowano czasopisma (bardzo poczytna była w tych latach gazeta "Wici"). Koło "Wici" zwracało również uwagę na problematykę rolnictwa. Organizowane były akcje mające na celu podnoszenie kwalifikacji rolniczych. Starano się wprowadzić nowe odmiany zbóż, warzyw, oraz unowocześnić hodowlę bydła i trzody chlewnej. Duży nacisk położono też na sadownictwo. Powstawały wtedy specjalne działki na których członkowie Koła uprawiali nowe odmiany warzyw i lnu. Upowszechniano również wychowanie fizyczne (grano wtedy miedzy innymi w piłkę ręczną i siatkówkę), a dla części kobiecej Koła powstała sekcja szycia i haftowania. 

Lista członków Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" w Majdanie Księżpolskim:
1. Kuczma Jan
2. Szcząchor Julia
3. Luchowski Jan
4. Solak Piotr
5. Blicharz Karolina
6. Tyszko Franciszek
7. Blicharz Julia
8. Sarzyński Antoni
9. Tyszko Maria
10. Cios Józef
11. Korobczuk Julia
12. Szcząchor Franciszek
13. Koperwas Zofia
14. Skwarek Jan
15. Rak Jan
16. Koszarny Józef
17. Dziduch Roman
18. Kukiełka Franciszek
19. Rymarz Józef
20. Lekan Maria
21. Szcząchor Józef
22. Dziduch Jan
23. Dziura Józef


Pomysł i wykonanie Grzegorz Dziura