Powrót na stronę głównąWstępInformacje historyczne o MajdanieZabytki MajdanuOchotnicza Straż Pożarna w Majdanie StarymMAJDAN STARY NA HISTORYCZNYCH FOTOGRAFIACHWPISZ SIĘ DO KSIEGI GOŚCISpecjalne podziękowania dlaNapisz do właściciela strony


www.majdan.com.pl
STRONA MAJDAN
U STAREGO I NOWEGO

 Obchody 80-lecia OSP Majdan
(23 Lipca 2006 r.)


 

Obchody jubileuszowe 80-lecia postania OSP w Majdanie rozpoczęły się od mszy ¶w. celebrowanej przez ks. Mariusza, oraz zaproszonego go¶cia - ks. Andrzeja - który to w głoszonej homilii powiedział m.in.: 
(...) Każdy jubileusz to czas refleksji, zadumy nad tym co było, co jest i co będzie. Co przez te lata nam się udało dobrego zrobić? Czy rzeczywi¶cie wykorzystali¶my dany nam czas? Czy ten czas przeżyli¶my zgodnie z wol± Boż±? (...)
W zakładaniu Ochotniczych Straży Pożarnych przed 80 laty nie chodziło tylko o powoływanie jednostek, które mają gasić pożary, ale przede wszystkim chodziło o to, aby odbudować polskie państwo, aby odbudować na nowo polskie społeczeństwo. Wprowadzić do tego społeczeństwa ład i porz±dek. Takie były pocz±tkowe założenia tworzenia Ochotniczych straży pożarnych w Rzeczypospolitej. Wam trzeba nawi±zać do tych tradycji, gdyż OSP to nie tylko życie towarzyskie, a przede wszystkim bezinteresowno¶ć, przykład dla innych. Na często powtarzane pytanie do dzieci w szkole: - Kim będ± chciały zostać? 40-50% dzieci odpowiada: - Strażakiem! Dlaczego?  Bo strażak to człowiek odważny i mężny, uczciwy, bo pomaga innym, bo niesie pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebuj±.
I dzisiaj trzeba się zapytać: Czy rzeczywi¶cie ja z tymi ideałami się zgadzam? Czy moje życie, moja postawa, postawa strażaka jest rzeczywi¶cie tym czego ludzie od strażaka oczekuja i jakiego chcieliby go widzieć (...)

Po mszy nast±pił przemarsz na Stadion Le¶ny gdzie odbyła się druga czę¶ć uroczysto¶ci, tj. odznaczenie zasłużonych strażaków, oraz czę¶ć artystyczna.

W¶ród zaproszonych go¶ci uczestnicz±cych w uroczysto¶ci byli m.in.

- Komendant Powiatowy PSP - st. bryg. Mieczysław Skura 

- Wójt Gminy Księżpol - Jan Albrycht

- Z-ca Wójta Gminy Księżpol - Lech Rębacz

- Radny Rady Powiatu Biłgorajskiego - Kazimierz Okoń

- Przewodniczący Rady Gminy - Jan Ksiądz

- Radni Gminy Księżpol: Wiesław Skura (sołtys Majdany Starego), Ryszard Kuceł (Majdan Nowy) i Stanisław Kłos (Rogale)

- Komendant Gminnego Związku OSP - Portka

- Prezes BS Księżpol - Janina Wolanin

- Pracownicy UG Księżpol: Sekretarz: Józefa Zienkiewicz, Skarbnik: Danuta Fedak, oraz Andrzej Mucha

- Szef Gminnego Ośrodka Kultury - Stanisława Tatar-Budzyńska

Prezes OSP Majdan Krzysztof Blicharz w swoim przemówieniu powiedział m.in.:
(...) Jubileusz jednostki OSP to m.in., albo przede wszystkim podziękowanie za służbę na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jakie więc zastosować kryteria, jaką przyj¶ć skalę warto¶ci, jak sprostać zadaniu sprawiedliwej oceny, aby każdy druh - bez względu na staż działalno¶ci w organizacji - poczuł się dowarto¶ciowany. 

Być może nasza troska jest zbędna zważywszy na przynależno¶ć do OSP. T służba, to bezinteresowna chęć niesienia innym pomocy (...)

 

 

 

Strażacy z najdłuższym stażem w miejscowym OSP oraz najbardziej zasłużeni zostali uhonorowani statuetkami: 
rz±d z tyłu od lewej: Józef Cios, Henryk Koperwas - odebrał odznaczenie za ojca Michała Koperwasa, Wiktor Tyszko, Antoni Sarzyński, Jan Luchowski

rząd z przodu (od lewej): Tadeusz Adamek, Jan Kuczma, ... , Bolesław Wróbel, Bronisław Wróbel

         

Po uhonorowaniu strażaków zaczęła się część artystyczna ... 

 

 

 

 


Pomysł i wykonanie Grzegorz Dziura