Powrót na stronę głównąWstępInformacje historyczne o MajdanieZabytki MajdanuOchotnicza Straż Pożarna w Majdanie StarymMAJDAN STARY NA HISTORYCZNYCH FOTOGRAFIACHWPISZ SIĘ DO KSIEGI GOŚCISpecjalne podziękowania dlaNapisz do właściciela strony


STRONA MAJDANU STAREGO I NOWEGO
Majdan-gminą? A dlaczego nie?


Co można powiedzieć o Majdanie? Pewnie większość mieszkańców powiatu biłgorajskiego kojarzy tą miejscowość, położoną ok. 7 km na południe od Biłgoraja. Wielu postrzega ją jako jedną, choć tworzy ją dwa Majdany - Nowy i Stary. Takie postrzeganie nie jest bezzasadne, bowiem gdyby nie tablice z nazwami to nikt nie zauważył by gdzie jest koniec jednego a początek drugiego. Kiedyś Majdan miał o wiele większe znaczenie, a to za sprawą zlokalizowanej tu siedziby Klucza Ordynacji Zamojskich.W pewnym okresie (1954-1972), Majdan był również siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, w skład której wchodziło kilka miejscowości m.in. Rogale czy Smólsko. Pisząc jednak o miejscowości, należy również wspomnieć o ludziach. W okresie kiedy większość mieszkańców okolicznych miejscowości utrzymywała się z pracy na roli, mieszkańcy Majdanu musieli się nieźle napracować. Ubogie gleby nie dawały tak łatwo "chleba". Już wtedy trzeba było szukać innych źródeł dochodu. Tak więc chwytali się ludzie rożnego rzemiosła, czego efekty widoczne są dzisiaj. W miejscowości ma swoją siedzibę sporo rodzinnych firm z różnych branż, zatrudniających łącznie kilkaset osób. Ta dziedziczona operatywność, powodowała że ludzie dostrzegali również konieczność współdziałania w różnych przedsięwzięciach społecznych. W latach 60-tych, wspierani i kierowani przez ówczesną kierowniczkę szkoły Zofię Krawiecką,postawili sobie za cel budowę nowej, wielkiej jak na tamte czasy szkoły. W latach 90-tych, celem tym było oświetlenie uliczne oraz telefonizacja (wtedy bodajże druga w kraju obejmująca swoim zasięgiem kilka miejscowości wiejskich i kilkuset abonentów). Ale dość o historii. Zainteresowanych odsyłam do strony internetowej www.majdan.com.pl gdzie można sobie to i owo doczytać. Mamy nowe czasy, nowe wyzwania i Majdan "budzi się" znowu. Budzi się potencjał drzemiący w jego mieszkańcach. Potencjał skierowany nie przeciwko komuś czy czemuś, ale wypływający z potrzeby działania dla dobra miejscowości i jej rozwoju. Realizacja stawianych sobie wyzwań, wymaga czasami osiągania celów pośrednich. Celów, które nie są celami samymi w sobie. Takim właśnie celem, pośrednim, ale jakże ważnym, jest obecnie utworzenie gminy - Gminy Majdan Stary. Możliwości takie daje nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadza nowy tryb - tryb referendum. W trybie tym daje mieszkańcom możliwość podejmowania inicjatywy i decydowania poprzez głosowanie o tworzeniu nowych jednostek samorządu lokalnego. Stosowne dokumenty wszczynające procedury urzędowe, są już przygotowane. Inicjatorzy tego kroku, mają nadzieje że spotka się on ze zrozumieniem i poparciem znacznej części mieszkańców obecnej gminy Księżpol. W wyniku proponowanego podziału, powstałyby dwie gminy, z których Księżpol byłby gminą większą .Jeżeli chodzi o zamożność, to dochód na jednego mieszkańca, pozostał by zbliżony dla obu gmin, ponieważ różnice do pewnego poziomu wyrównują subwencje ze skarbu państwa. Głównym argumentem przemawiającym za podziałem, jest możliwość łatwiejszego zarządzania i kierowania środków, choć niekiedy mniejszym strumieniem, to jednak bardziej kierunkowo. Przykładem małej gminy która doskonale sobie radzi, jest pobliski Aleksandrów. Również Podedwórze,(najmniejsza gmina w Lubelskiem, ok. 1800 mieszkańców)może się poszczycić największą absorbcją środków z programów unijnych za lata 2004-2009 i to nie w samym lubelskim ale w całym kraju. Argumentów przemawiających za podziałem jest wiele. Oczekiwania mieszkańców południowej części obecnej gminy Księżpol, różnią się od oczekiwań mieszkańców części północnej. W południowej części, dochody mieszkańców powiązane są w dużej mierze z produkcją rolną i przetwórstwem. W części północnej, rolnictwo jest w zaniku a dochody wynikają głownie z drobnej i średniej przedsiębiorczości, na rozwój której zorientowana byłaby nowa gmina.
O wszystkim jednak zadecydują sami mieszkańcy w referendum i to już niebawem.Pomysł i wykonanie Grzegorz Dziura