Historia

Nazwa „Majdan” wywodzi się najprawdopodobniej od miejsca założenia (usytuowania) wsi. Majdan – jest to nazwa kulturowa oznaczająca „osadę leśną” od ukraińskiego „majdan” oznaczającego „wycinkę w lesie, zakład produkujący potaż„. W języku polskim używano słowa „majdan” na oznaczenie „placu, rynku”, co jest pożyczką z języka ukraińskiego, w którym jest apelatywem pochodzenia tureckiego od słowa „mejdan” oznaczającego „plac” (według W. Makarskiego, „Nazwy miejscowe dawnej ziemi przemyskiej„).
Jak możemy się dowiedzieć z dokumentów miejscowość nasza powstała ponad 300 lat temu (ok. 1690 r.) i od tego czasu mamy do czynienia z rozwojem wioski. Nie były to tylko szczęśliwe lata, bo miejscowość (mieszkańcy) uczestniczyła w niemal każdej wojnie, co często wiązało się ze stratami i w ludziach, i ze stratami materialnymi (z jednych jak i drugich ciężko było się podnieść). Jednak mamy też za sobą chlubne okresy, kiedy kwitło życie towarzyskie, kulturalne i społeczne i dzięki temu i wygląd wioski (dzięki staraniom wielu społeczników) i morale mieszkańców było bardzo duże. Szkoda, ze nie ma zbyt wiele dokumentów pokazujących przeszłość miejscowości. Trudno się zbytnio dziwić, bo poszczególne wojny nie oszczędziły tak nietrwałego i łatwopalnego materiału jak papier, jednak z tego co zostało – zarówno według przekazów ustnych jak i uratowanych dokumentów chciałbym przedstawić poszczególne lata istnienia Majdanu… Kilka interesujących faktów dotyczących pierwszych lat od powstania Majdanu wyczytać możemy np. z zapisów dotyczących Dóbr Ordynacji Zamojskiej.

 

76 rocznica pacyfikacji Majdanu Starego

 

Komentarze

Możliwość komentowania została zablokowana.